Webgalerie Eendracht 2011

Binnenkort

Geen evenementen

Instrumenten

Bij De Eendracht bestaat de mogelijkheid om een instrument in bruikleen te nemen. In de loop der jaren is dankzij sponsoring en donateuracties een instrumentenvoorraad opgebouwd, die beschikbaar is voor de leden van de harmonie. De leden houden het instrument tijdens hun lidmaatschap in beheer. Overigens geven veel, vaak gevorderde, muzikanten de voorkeur aan een eigen instrument. Iedereen is vrij om hiervoor te kiezen. Voor de klank van het gehele orkest wordt gestreefd naar een instrument dat binnen het orkest past. De dirigent kan hier over het algemeen het best advies in geven.

Instrumenten- en uniformenreglement
De bruikleenregeling is een stimulans om te beginnen met het maken van muziek. In de afgelopen 4 jaar heeft de vereniging veel nieuwe instrumenten aangeschaft voor leden zoals een aantal klarinetten, saxofoons, trompetten en een hoorn. Als tegenprestatie voor deze bruikleeninstrumenten vraagt de vereniging een borg. Daarnaast gaan we ervan uit dat iedereen zorg draagt voor regulier onderhoud van het instrument, zoals oliën en droog houden.  

Tips voor onderhoud
Het volledige bruikleenreglement en een aantal tips voor het onderhoud vind je als link op deze site.

  • Facebook: 1541033109483466

Login Form