Webgalerie Eendracht 2011

Binnenkort

Geen evenementen

Lidmaatschap

Aanmelden
Om lid te worden van de vereniging kun je contact opnemen met de coördinator van het orkest of van de slagwerkgroep. Heb je voldoende informatie ontvangen en kun je instromen in een orkest of starten met muziekles, dan gaat het lidmaatschap in na ontvangst van het aanmeldingsformulier bij het secretariaat.
Het lidmaatschap kan direct ingaan, beëindiging gaat over het algemeen in overleg, waarbij een opzegtermijn van 1 maand gangbaar is.

Contributie
De penningmeester brengt de contributie jaarlijks met een nota in rekening na de algemene ledenvergadering in maart. In overleg is betaling per kwartaal of per maand mogelijk.

De tarieven zijn: 

  per week  per jaar
Jeugd (18-) € 1,65 €   85,50
Volwassenen (18+)  € 2,00 € 104,00
Niet spelend  € 1,50  €   78,00

Indien van één gezin meer dan twee gezinsleden lid zijn, wordt vanaf het derde gezinslid 25% korting gegeven op de contributie.

De leerling die zijn/haar A-diploma behaalt, hoeft het daaropvolgende jaar geen contributie te betalen.

  • Facebook: 1541033109483466

Login Form