Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen die ieder voor zich een aantal taken hebben en bepaalde commissies aansturen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
Peter Baken Voorzitter
Annet van Avendonk Secretaris
Jos Vissers Penningmeester
Hans van Avendonk Coördinator evenementen
Elise Blom Coördinator communicatie

 

Commissies

Om alles goed georganiseerd te krijgen zijn er een aantal commissies ingesteld

Naam Functie
Concert commissie Organisatie van een evenement/optreden. De samenstelling wisselt per uitvoering.
Muziek commissie Selectie van muziekstukken t.b.v. een concert of evenement. De samenstelling wisselt per uitvoering.
Archief commissie Beheer en distributie van muziekstukken.
Jeugd commissie Begeleiding van onze jeugdleden.
Orkest commissie Coördinatie van onze orkesten. Er is een coördinator voor het harmonieorkest, een voor OokhE en een voor de Rhythm Sticks (XL)
Opleiding commissie Coördinatie van de opleidingen voor de leden van de vereniging.
Activiteiten commissie Organisatie van jaarlijkse verenigingsactiviteiten.